FJÆRLAND HOTELL

Dette er en reklamefilm for Fjærland Hotell.

Bruken av drone gir oss muligheten til å se de fantastiske omgivelsene i et større perspektiv.