OPERATION Z

Kortfilm

En sivil kommer over statshemmelige dokumenter som inneholder informasjon om et internasjonalt virusutbrudd.